НАЧАЛО

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Танцьорите в школата се запознават с красотата и многообразието на българския и балкански фолклор, разучавайки български, сръбски, македонски, гръцки, румънски автентични хорА и хореографски разработки, на фона на автентична музика, а така също и на музика с комерсиално звучене.
Танцьорите в школата са с различни професии и занимания, но всички са обединени от желанието да се научат да играят хорА, да се разтоварят от напрегнатото ежедневие, да се разнообразят психически и емоционално в приятелска атмосфера, да подобрят физическия си тонус, а също и да допринесат за съхраняването и популяризирането на българския фолклор.
Заниманията в школата са вечерни и са за лица на възраст над 18 год., като горна възрастова граница няма. Лица на възраст между 14 и 18 год, може да се включат, само със знанието и разрешението на родител.
Желаещите да се изявят пред публика участват във фолклорни фестивали, събори и мероприятия на други любителски клубове. Имаме спечелени награди: грамоти, плакети, сувенири, Награда за "Най-масово и чисто изпълнение" на фестивал "Тракийска броеница" - 2009, Първо място и медал на фестивал "Тараклъка пее и танцува" - 2014, категория „Клубове”, Трето място на фестивал "Северняшки славеи" - 2014, категория „Клубове”, Трето място за най-оригинално представено хоро на фестивал "Мизия танцува" – 2014.
Името на школата е възглас към Бога в молитва за измолване на дъжд от обредния обичай Пеперуда (вай дудул, ой додоле, перунига).

АКТУАЛНО

dj* НАРОДНИ ТАНЦИ – актуален график * * * * * НОВИ ГРУПИ * * * * * ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ с предварителна заявка

Tel.: +359 889 502 744

e-mail: vaidudulecom@gmail.com

НОВИНИ

вход в сайта

влез в сайта

 

Името на школата е възглас към Бога в молитва за измолване на дъжд от обредния обичай Пеперуда (вай дудул, ой додоле, перунига). Повече за името – по-надолу в текста.

 

ЗА ИМЕТО

Вай дудуле, дай, Боже, дож!
Лети, лети, летна пеперуга,
па отлети до милната Бога,
да се моли на милната Бога,
да запаше тоя рамен облак,
да зароси тая ситна роса,
да натопи ниви и ливади.
Вай дудуле, дай, Боже, дож!

Североизточна Македония; пеперударска за дъжд.

Литнала е пеперуга,
вай дудуле, дай Боже дож!
На Бога се помолила:
- Дай ми, Боже, темен облак,
да зароси ситна роса,
да запраше църна земя,
да се роди жито, просо,
да се ранат сирачета,
сирачета сиромаси!
Па е дочу мили Господ,
па зададе темен облак,
па зароси ситна роса,
та запраши църна земя,
та се роди жито, просо,
зарани си сиромаси,
сиромаси, сирачета.

Североизточна Македония; пеперударска за дъжд.

Избавлението е в молитвите. Най-разпространено е вярването, че молитвите за дъжд ще бъдат чути и сбъднати, ако са отнесени до Бог и до светците от "пратеник" или "посредник". Това е мисията на обредната "пеперуда". Това название идва от поверието, че само лекокрилата пеперуда може да се издигне до Бог и светците, за да отнесе молитвата за дъжд.

 

 

Друго обяснение на обреда "Пеперуда" го свързва с древния славянски върховен бог Перун. Има запазено описание на този обред от един монах - Спиридон от 1792 г. Той е записал как по време на суша се събират юноши и девици. Те избират помежду си едно момче или момиче, обличат го в мрежа или риза и го окичват с венци от треви, за да представя Перун.
Само в по-старинната практика пеперудата може да бъде и юноша. По-късно обредът се изпълнява само от момичета и рядко изключение е момчето-пеперуда в Родопите. Има и други локални названия на еднаквия в общи линии обред - Перунига (съзвучно с името на бога Перун), Дудуле, Вай гу-гу и други вариации.

В познатите днес варианти "пеперудата" е 10-12 годишно момиче, обвито изцяло в зелени клони от бъз, върба или друго крайречно растение. Детето танцува безмълвно като имитира полета на пеперуда под звуците на специални обредни песни. Песните се изпълняват единствено в този случай. Пеят ги моми и жени, обикаляйки къщите на селото. И най-важното е, че по време на обреда пеперудата се къпе обилно с вода много пъти през този ден. Обиколката задължително завършва с къпане в река - главно на пеперудата, но често и на останалите участнички в обреда. Така символично се представя и предизвиква очакваният дъжд.

Макар и много по-рядко, в миналото изпълнявали и магически мъжки обред за дъжд. Към него прибягвали, ако "пеперудата" не докара дъжд. Тогава решавали, че сушата е причинена от змей. Той трябвало да бъде прогонен от селото, за да завали дъжд. С това се заемала група от 10-15 мъже от селото. Въоръжени с тояги, те излизали точно в полунощ. Но преди това, още през деня селският глашатай гръмогласно предупреждавал, че предстои "гонене на змей" и всички жени и моми трябвало да се скрият по къщите. Дали за да не бъдат похитени от гонения змей или за да не видят участниците в обреда? Защото мъжете излизали да претърсят цялото село за змей напълно голи. Освен това те трябвало да пазят и абсолютно мълчание. Докато претърсвали всяка къща, никой не бивало да ги вижда или спира. А щом приключели, мъжете - също като пеперудата - се окъпвали в реката и се обличали. А след това идвал дъждът...

ПЕПЕРУДА

Пеперуда ходи

от къща на къща.

                                 Дай ,боже ле, дъждец,

                            ситем берекетец!

И се богу моли

да се роди жито.

                                 Дай ,боже ле, дъждец,

                            ситем берекетец!

Да се роди жито,

жито чернокласо.

                                 Дай ,боже ле, дъждец,

                            ситем берекетец!

Жито чернокласо,

ръже дългокласо.

                                 Дай ,боже ле, дъждец,

                             ситем берекетец!

ВИДЕО